Νομικές πληροφορίες

Καλώς ήλθατε στo Estiagreen.gr. Κάνοντας χρήση του site μας, συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά. Στο κάτω μέρος της σελίδας θα βρείτε επίσης βοηθητικά κείμενα για την σωστή ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το κατάστημά μας.

Αριθμός Μητρώου Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή

Οι προμηθευτές που συνάπτουν συμβάσεις από απόσταση είναι απαραίτητο να καταχωρούνται στο ειδικό μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο διέπονται από τις Συμβάσεις για πώληση Καταναλωτικών Αγαθών και Υπηρεσιών από Απόσταση και ρυθμίζονται από το Άρθρο 4 του Ν. 2251/1994, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Πνευματικά δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτήν την περιοχή, όπως το κείμενο, η γραφική παράσταση, τα λογότυπα, οι εικόνες κουμπιών, οι εικόνες, οι ακουστικοί συνδετήρες, και το λογισμικό, είναι η ιδιοκτησία του Estiagreen.gr ή συνεργαζόμενων προμηθευτών του και είναι προστατευμένο από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους πνευματικών δικαιωμάτων. Η εμφάνισή του στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Στο site περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, service marks, trade dress και άλλο περιεχόμενο που ανήκει στο Estiagreen.gr και προστατεύεται από το Νόμο. Το Estiagreen.gr δεν έχει το δικαίωμα να πουλήσει την άδεια των υλικών εκείνων, που από τρίτους έχει νόμιμα πάρει για προώθηση των αντίστοιχων προϊόντων τους.

Τα περιεχόμενα του site χρησιμοποιούνται μόνο σαν αγοραστική πληροφόρηση για τον υποψήφιο αγοραστή. Υλικό από το παρόν site δεν επιτρέπεται να πωληθεί, να διανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για κερδοσκοπικούς λόγους αλλά και για σκοπούς οι οποίοι θίγουν τα συμφέροντα της εταιρίας (παραγωγή λογότυπων, παιδική πορνογραφία, εκμετάλλευση, ανέντιμο κέρδος, προσβολή δημοσίας αιδώ κ.λπ.) και απαγορεύει ο νόμος.

Κανένα μέρος του παρόντος site δεν επιτρέπεται να προβάλλεται μόνιμα ή περιοδικά από κανέναν άλλο διακομιστή (web server).

Οποιαδήποτε παραποίηση η παραβίαση των ανωτέρω όρων, αρμόδια για την εφαρμογή του νόμου θα είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

Εμπορικά σήματα

Το Estiagreen.gr είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα του Estiagreen.gr στην Ελλάδα. Τα λογότυπα και άλλα γραφικά σχήματα Estiagreen.gr, γραφήματα και ονόματα υπηρεσιών είναι εμπορικά σήματα Estiagreen.gr. Το Estiagreen.gr και οποιοδήποτε συνθετικό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχετικά με οποιαδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που δεν είναι Estiagreen.gr, με οποιοδήποτε τρόπο που είναι πιθανό να προκαλέσει τη σύγχυση μεταξύ των πελατών, ή με οποιοδήποτε τρόπο που δυσφημεί το Estiagreen.gr.

Δικαίωμα τροποποίησης/ανανέωσης όρων & προϋποθέσεων

Η εταιρία διατηρεί την επιφύλαξη να ελέγξει την ορθότητα της τιμής και την διαθεσιμότητα του προϊόντος πριν την ολοκλήρωση της σύμβασης πώλησης. Η σύμβαση πώλησης θεωρείται ισχύουσα μόνο μετά την Έγκριση και Επιβεβαίωση Παραγγελίας από το Estiagreen.gr

Το Estiagreen.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις πληροφορίες τιμολόγησης και διαθεσιμότητας χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση.

Το Estiagreen.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. To Estiagreen.gr αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο και τα αντίστοιχα βοηθητικά κείμενα για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Χρήστες

Συνιστούμε σε παιδιά και νέους ηλικίας κάτω των 18 ετών να εξασφαλίζουν την άδεια των γονέων τους πριν αποστείλουν προσωπικά τους στοιχεία στο website Estiagreen.gr. Απαγορεύεται η χρήση πιστωτικών καρτών , paypal ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου πληρωμής από ανηλίκους. Το Estiagreen.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση καταχώρησης και εξόφλησης παραγγελίας από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.  Το Estiagreen.gr διατηρεί το δικαίωμα άμεσης ακύρωσης της παραγγελίας σε περίπτωση επιβεβαίβωσης καταχώρησης παραγγελίας από άτομο κάτω των 18 ετών.

Κίνδυνος απώλειας

Όλα τα προιόντα που αγοράζονται από Estiagreen.gr αποστέλλονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία χερσαίων μεταφορών. Το Estiagreen.gr δεν υποχρεούται σε έκδοση παραστατικού για το κόστος αποστολής και επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων του σε περιπτώσεις διαφωνίας , λάθος χρεώσεων ή καταστροφής των προϊόντων από τις εταιρείες μεταφορών. Η μεταφορά γίνεται για λογαριασμό και με ευθύνη του τελικού παραλήπτη. Αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος απώλειας/καταστροφής και ο τίτλος για τέτοια στοιχεία - προιόντα περνούν στον τελικό παραλήπτη με την παράδοσή του προϊόντος στο μεταφορέα.

Σύνδεσμοι με άλλα sites

Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στο Estiagreen.gr πιθανόν να σας μεταφέρουν εκτός του δικτύου του. Στην περίπτωση αυτή το Estiagreen.gr δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στα sites αυτά.

Αποκήρυξη και περιορισμός της ευθύνης

Είναι η ευθύνη του αγοραστή να εξασφαλίσει ότι οποιαδήποτε εμπορεύματα του Estiagreen.gr που διατάζονται δεν παραβιάζουν οποιαδήποτε συνήθεια, εμπορικούς νόμους ή εμπόδια στην είσοδο που υπάρχει στη χώρα προορισμού. Οποιοσδήποτε νόμος, κανόνας ή κανονισμός σχετικά με την εισαγωγή των εμπορευμάτων της Estiagreen.gr στη χώρα του αγοραστή είναι ευθύνη του αγοραστή. Το Estiagreen.gr δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υπευθυνότητα για την οποιαδήποτε περίπτωση που τα  προϊόντα του χρησιμοποιούνται για αναρμόδιες πράξεις.

Περιορισμοί στη χρήση - Ευθύνη του χρήστη

Όλοι οι χρήστες συμφωνούν να τηρήσουν και να εμείνουν σε όλους τους εφαρμόσιμους τοπικούς, επαρχιακούς, ομοσπονδιακούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς κατά τη χρήση του Estiagreen.gr. Όλοι οι χρήστες συμφωνούν να μην χρησιμοποιήσουν το Estiagreen.gr με τρόπο που μπορεί να προκαλεί παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλοι οι χρήστες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Estiagreen.gr ή οποιαδήποτε προϊόντα του για παράνομους λόγους. Το Estiagreen.gr δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταβίβαση παράνομου, παρενοχλητικού, καταχρηστικού, δυσφημιστικού, απειλητικού, επιβλαβούς, χυδαίου, πορνογραφικού, άσεμνου ή απαράδεκτου υλικού. Δεν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Το Estiagreen.gr δεν χρησιμοποιείται για να συνδεθούν εμπορικές διαφημίσεις, σχέδια πυραμίδων, επιστολές αλυσίδων, κωδικοποιημένα δυαδικά αρχεία, προσφορές εργασίας ή προσωπικές αγγελίες, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή του. Το Estiagreen.gr δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παροχή υλικών που περιέχουν ιούς ή άλλα βλαβερά ή καταστρεπτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Το Estiagreen.gr δεν θα θεωρηθεί αρμόδιο ή υπεύθυνο για οποιοδήποτε είδος ζημιών που προκύπτουν μέσω της χρήσης των δημόσιων τομέων ταχυδρόμησης του ιστοχώρου Estiagreen.gr.

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που:

  • είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Estiagreen.gr ή σε οποιονδήποτε τρίτο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
  • προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ..
  • για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
  • παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
  • περιέχει, ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή και την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
  • συνεπάγεται ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Επίσης συμφωνούν ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι και άλλοι συνεργάτες της Estiagreen.gr δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το site της Estiagreen.gr. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή και αστικών κυρώσεων επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης αλλά και όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.Estiagreen.gr διέπονται και συμπληρώνονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) καθώς και το π.δ. 131/2003, με το οποίο έγινε προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Ευρωπαϊκή Οδηγία 31/2002/ΕΚ. που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Τα ανωτέρω ετέθησαν υπόψη και ελέγχθηκαν από το νομικό σύμβουλο της επιχείρησης.

Με σεβασμό προς τον καταναλωτή.