Εξοικονομώ - Αυτονομώ

Ενεργειακή αναβάθμιση με επιδότηση έως 85%

Το πρόγραμμα “Εξοικονομώ Αυτονομώ”, είναι η εξέλιξη προγράμματος "Εξοικονόμηση κατ' οίκον", το οποίο σας παρέχει επιδότηση εως και το 85% της συνολικής δαπάνης που θα πραγματοποιηθεί για την ενεργειακή αναβάθμιση & αυτονόμηση του σπιτιού σας.

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός

€ 50.000 ανά επιλέξιμη κατοικία ή

€ 100.000 ανά ΑΦΜ Ωφελούμενου Δικαιούχου (για περισσότερες από μία κατοικίες)

€ 80.000  κοινόχρηστων παρεμβάσεων σε πολυκατοικίες

Λύση - Πακέτο

Σας παρέχουμε υπηρεσίες για όλα τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος

Για το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ - Αυτονομώ, σας παρέχουμε ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσίων που περιλαμβάνει:

πλήρη υλοποίηση του προγράμματος,
τεχνικούς συμβούλους έργου,
ενεργειακούς επιθεωρήτες
εργασίες τοποθέτησης 
και
όλα τα επώνυμα προϊόντα μας.

---------------------

Έτσι, σας δίνουμε λύσεις για όλα τα στάδια του προγράμματος Εξοικονομώ-Αυτονομώ από την υποβολή της αίτησής σας,  την υλοποίηση των παρεμβάσεων και την υποβολή του φακέλου ολοκλήρωσης του έργου σας.

Επιλέξιμες δαπάνες

Δαπάνες που επιδοτούνται για παρεμβάσεις Α) ενεργειακής αναβάθμισης και Β) ενεργειακής αυτονομίας

Α) Ενεργειακή ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Mείωση της κατανάλωσης ενέργειας του ακινήτου και χρήση ανανεώσιμων πηγών.

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέας γενιάς κουφώματα με θερμοδιακοπή με μέγιστη θερμομονωτική ικανότητα.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΝΩΣΗ-ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ
Τοπόθετηση μόνωσης στις επιφάνειες που έρχονται σε άμεση επαφή με το περιβάλλον. Επίτευξη μέγιστης ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Καλύπτονται οι αντικαταστάσεις των παλαιοτέρων ρυπογόνων και ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης με νεώτερα και πιο αποδοτικά.

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας με μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας έως και 70% σε σχέση με το πετρέλαιο.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ / ΥΓΡΑΕΡΙΟ
Εγκατάσταση φυσικού αερίου ή υγραερίου με επίτοιχο λέβητα και αυτονομία θέρμανσης.

ΗΛΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ
Εγκατάσταση-αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα για ζεστό νερό χρήσης και συνδυασμός αυτού με τα νέα συστήματα θέρμανσης-ψύξης.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ Α+++
Εγκατάσταση-αντικατάσταση κλιματιστικών τύπου inverter μέγιστης ενεργειακής απόδοσης.

Β) Ενεργειακή ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΣ ΑΠΟ ΑΠΕ
Επιλέξιμη παρέμβαση αποτελεί η εγκατάσταση Φ/Β σταθμού μόνο για την κάλυψη της ζήτησης (Net Metering)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Επιλέξιμη μόνο ως συμπληρωματική παρέμβαση στην εγκατάσταση νέου φωτοβολταϊκού σταθμού

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Εγκατάσταση πιστοποιημένω CE φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων βάση προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ που προορίζονται για φόρτιση οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον.

210 8102080

Επικοινωνήστε μαζί μας

Κατηγορίες Εισοδήματος

Ποσοστά επιχορήγησης ανά κατηγορία εισοδήματος

Τα ποσοστά επιχορήγησης για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ φτάνουν έως και το 85% και κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.

Κατηγορία 1

Ατομικό εισόδημα έως €10.000 και οικογενειακό εισόδημα έως €20.000, το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 65% και φτάνει μέχρι 85%.

 

Κατηγορία 2

Ατομικό εισόδημα από €10.000 έως €20.000 και οικογενειακό εισόδημα από €20.000 έως €30.000, το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 55% και φτάνει μέχρι 75%.

 

Κατηγορία 3

Ατομικό εισόδημα από €20.000 έως €30.000 και οικογενειακό εισόδημα από €30.000 έως €40.000, το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 50% και φτάνει μέχρι 70%.

 

Κατηγορία 4

Ατομικό εισόδημα από €30.000 έως €50.000 και οικογενειακό εισόδημα από €40.000 έως €70.000, το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 45% και φτάνει μέχρι 65%.

 

Κατηγορία 5

Ατομικό εισόδημα από €50.000 έως €90.000 και οικογενειακό εισόδημα από €70.000 έως €120.000, το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 35% και φτάνει μέχρι 55%.

*Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης περιλαμβάνει 10% COVID-19 premium 20/21 και 10% Ενεργειακό premium αναβ. κτιρίων Ζ/Η σε >Β